documentatie

Documentatie

Gedragscodes

Banque Transatlantique Belgium is aangesloten bij de Belgische Vereniging van Banken (Febelfin) en heeft de volgende gedragscodes van deze vereniging ondertekend :

  • de Gedragscode inzake de verloning van de medewerkers van de financiële sector,
  • de Gedragscode inzake de verwerking van klachten,
  • de Gedragscode in het kader van de Wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen, zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2017,
  • Goede bankrelatie.
Raadpleeg de Gedragscodes op de website van Febelfin.

Algemene voorwaarden

De contractuele relatie tussen Banque Transatlantique Belgium en haar cliënten wordt geregeld door de algemene voorwaarden van de Bank, door de tarieven die hiervan integraal deel uitmaken, en – in het geval van een specifieke dienst – door het ter zake geldende bijzondere reglement of door bijzondere afspraken.


Raadpleeg de algemene voorwaarden van Banque Transatlantique Belgium. [PDF – 702 Ko]

Remuneratiebeleid

Raadpleeg de remuneratiebeleid 2021 [PDF FR – 251 Ko]

Gegevensbescherming en respect voor de privacy

Bescherming van de belegger

Raadpleeg de rubrieken :

Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten