Expertise en aanbod

Private Equity aanbod

Banque Transatlantique Belgium begeleidt u bij uw beleggingen in Private Equity. Door u toegang te verlenen tot een selecte groep van investeringsmaatschappijen die zich specialiseren in de bijzondere activaklasse van Private Equity kan u portefeuille van een extra risicospreiding genieten.

Tot wie richt Private Equity zich?

Private Equity is een benaming voor investeerders die niet-beursgenoteerde bedrijven financieel hulp aanbieden door aandelen te kopen.

Private Equity richt zich tot beleggers die tot de categorie van de professionele cliënten behoren en die een vermogen hebben dat voldoende groot is om het hoofd te bieden aan de specifieke kenmerken van dit soort belegging.

De belangrijkste kenmerken van Private Equity

In ruil voor een expliciet engagement met een langere looptijd bieden beleggingen in Private Equity uitzicht op aantrekkelijke jaarlijkse rendementen die meer staan van de traditionele aandelenmarkten.

Deze activaklasse heeft in het verleden bewezen dat ze op lange termijn beter presteert dan de klassieke aandelenbeurzen. Private Equity biedt ook een meer geleidelijke stijging van uw vermogen met minder schommelingen. Een aantrekkelijke combinatie dus, ook al blijft het onderliggend risico iets groter dan voor traditionele aandelen. Er gelden ook meer beperkingen inzake liquiditeit.

De beste opportuniteiten om te beleggen

Dankzij haar netwerk en de kracht van haar Franse moeder-aandeelhouder kan Banque Transatlantique Belgium u toegang verlenen tot talloze van de beste Private Equity-fondsen.

Onze gespecialiseerde teams speuren voortdurend de markt af op zoek naar de beste opportuniteiten. Ze volgen ook systematisch de beheerders van de investeringsmaatschappijen, hun participaties en de gehanteerde strategieën op.

Een specifieke begeleiding

U kan deelnemen aan deze manier van beleggen via specifieke structuren die te toegang tot Private Equity vergemakkelijken.

Wij zorgen ook gedurende het gehele beleggingsproces voor de opvolging van uw participaties (eventueel via een inschrijving van de beheerde effecten op naam) :


  • - Administratie
  • - vermogen op afroep en terugstorting van kapitaal;
  • - fiscaliteit
  • - het bijhouden van een overzicht met geschatte waarderingen van de participaties;
  • - communicatie;
  • - enz.