Expertise en aanbod

Portefeuillebeheer

Het portefeuillebeheer wordt toevertrouwd aan een team van ervaren beheerders die in Brussel zijn gevestigd. Dit team beschikt over een eigen marktenzaal. Op basis van uw verwachtingen wordt een beleggingsstrategie op maat uitgewerkt, die vooral gebruik maakt van individuele lijnen.

Het investeringsproces

Het investeringsproces wordt in samenwerking met de teams van de Groep Banque Transatlantique uitgevoerd door een doorgedreven selectie die plaatsvindt binnen :

1.
een strategisch comité dat het beleggingsbeleid bepaalt : de keuze van thema’s waarin wordt belegd, de uitwerking van beleggingsscenario’s, het bepalen van de allocatie aan de verschillende soorten activa zoals aandelen en obligaties, en de algemene blootstelling aan de financiële markten;

2.
een tactisch comité dat de tactische scenario’s uitwerkt en de beleggingsinstrumenten kiest : tactische bijstelling van de blootstelling, weging van de sectoren en selectie van de individuële effecten.

Het beleggingsuniversum

Op basis van onze eigen analyse en onze eigen expertise binnen de hele Groep stellen wij een omvangrijk en divers beleggingsuniversum samen waaruit dan de gepaste beleggingsinstrumenten kunnen geselecteerd worden. De architectuur van dit universum is open waardoor ook in fondsen van derde partijen kan belegd worden.

Het beleggingsbeleid

Uw risicotolerantie is het uitgangspunt voor het beheer van uw portefeuille. Ze hangt van veel factoren af zoals uw kennis over en uw ervaring met financiële instrumenten, uw beleggingsdoelstellingen, uw financiële capaciteit om het hoofd te bieden aan die risico’s, uw persoonlijke situatie, uw projecten, …

Het doel van het beleggingsbeleid is om op lange termijn solide prestaties neer te zetten voor elke beleggingsstrategie. Banque Transatlantique Belgium stelt naargelang uw beleggingsprofiel zes beleggingsstrategieën voor.

De uitvoering van de beleggingsorders

De portefeuillebeheerders binnen het team nemen toereikende maatregelen, met behulp van de middelen en platformen waarover de Bank beschikt of ter beschikking stelt, en via een netwerk van zorgvuldig geselecteerde partners, om bij het uitvoeren van elk order van een cliënt het best mogelijke resultaat te behalen. Deze verplichting wordt de best execution-verplichting genoemd.