Expertise en aanbod

Financiering van uw projecten

Banque Transatlantique Belgium begeleidt u bij het beheer van uw leningen en andere passiva.

Aan uw financieringsnoden aangepaste antwoorden

  • U kan met een lombardkrediet uw beleggingsportefeuille gebruiken als waarborg voor het bekomen van een lening. Zo hoeft u noch uw activa te verkopen noch uw beleggingsstrategie in het gedrang te brengen.
  • Als u een buitenkans wilt grijpen of als u een meer complexe transactie in België of in het buitenland wil financieren, dan kan uw private banker u een flexibele vorm van financiering op maat voorstellen: hetzij een investeringskrediet voor uw patrimoniumvennootschap hetzij een consumentenkrediet of een hypothecair krediet voor u als natuurlijke persoon.

Dankzij onze bijzonder korte beslissingslijnen kunnen voorstellen op maat snel uitgewerkt en geformaliseerd worden..