Betaaldiensten

Ontdek de informatie met betrekking tot de wettelijke vereisten van de Europese richtlijn PSD2 en bankoverstapdienst

Bankoverstapdienst

Bankoverstapdienst - Brochure [PDF – 1066 Ko]

Bankoverstapdienst - Reglement [PDF – 214 Ko]

Bankoverstapdienst - Formulier [PDF – 287 Ko]

Betaaldiensten (PSD2)

PSD II – Applicatieprogramma-interface (API)


In het kader van de wettelijke vereisten uit de Europese richtlijn PSD2 verschaft Banque Transatlantique Belgium de technische documentatie voor de applicatieprogramma-interface (API), gebaseerd op de standaard Berlin Group, en stelt de Bank een testomgeving ter beschikking die toegankelijk is via het platform LuxHub, dat als tussenschakel fungeert tussen de Bank en haar externe leveranciers (TPP).


Voor alle informatie over de aanpak, de technische details en de procedure voor de integratie kunt u de volgende pagina raadplegen : https://developer.luxhub.com/


Onze API’s voor tests en productie zijn beschikbaar op dit adres : https://developer.luxhub.com/api-catalog/apicatalog?tag=cmcibeb1/.


De productieversie is actief sinds 31-05-2019.


Banque Transatlantique Belgium geniet een vrijstelling van het noodmechanisme in de zin van artikel 33, lid 6, van de TRN SCA & GVC (Gedelegeerde verordening (EU) 2018/389 van de Commissie van 27 november 2017 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft technische reguleringsnormen voor sterke cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en veilige open communicatiestandaarden).


Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [16/09/2019 - PDF – 111 Ko]

Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [Q4 2019 31/12/2019 - PDF – 112 Ko]

Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [Q1 2020 -31/03/2020 - PDF – 108 Ko]

Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [Q2 2020 -30/06/2020 - PDF – 104 Ko]

Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [Q3 2020 -30/09/2020 - PDF – 109 Ko]

Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [Q4 2020 -31/12/2020 - PDF – 109 Ko]

Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [Q1 2021 -31/03/2021 - PDF – 107 Ko]

Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [Q2 2021 -30/06/2021 - PDF – 109 Ko]

Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [Q3 2021 -30/09/2021 - PDF – 110 Ko]

Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [Q4 2021 -31/12/2021 - PDF – 110 Ko]

Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [Q1 2022 -31/03/2022 - PDF – 108 Ko]

Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [Q2 2022 -30/06/2022 - PDF – 110 Ko]

Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [Q3 2022 -30/09/2022 - PDF – 110 Ko]

Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [Q4 2022 -31/12/2022 - PDF – 112 Ko]

Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [Q1 2023 -31/03/2023 - PDF – 129 Ko]

Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [Q2 2023 -30/06/2023 - PDF – 130 Ko]

Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [Q3 2023 -30/09/2023 - PDF – 129 Ko]

Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [Q4 2023 31/12/2023 - PDF – 125 Ko]

Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [Q1 2024 31/03/2024 - PDF – 128 Ko]

Prestatiestatistieken voor bankinterfaces [Q2 2024 30/06/2024 - PDF – 123 Ko]