Gegevensbescherming

Gegevensbescherming en respect voor de privacy

Banque Transatlantique Belgium hecht veel belang aan gegevensbescherming en respect voor de privacy.

Bescherming van uw persoonsgegevens : ons engagement

We engageren ons ertoe om uw privacy te respecteren en om de gegevens te beschermen die u met ons deelt bij het intekenen op producten en/of diensten en gedurende al uw contacten met onze adviseurs.

Verklaring inzake gegevensbescherming en respect voor de privacy

We engageren ons ertoe om uw privacy te respecteren en om de gegevens te beschermen die u met ons deelt bij het intekenen op producten en/of diensten en gedurende al uw contacten met onze adviseurs.

Deze Verklaring richt zich tot natuurlijke personen die nu al cliënt van de Bank zijn of die dit kunnen worden, alsook tot alle andere natuurlijke personen die hierbij op enige wijze tussenbeide komen (contactpersonen, borgstellers, wettelijke vertegenwoordigers, uiteindelijke gerechtigden, effectieve begunstigden, enz.).

Raadpleeg onze Verklaring inzake gegevensbescherming en respect voor de privacy. [PDF – 136 Ko]