Gegevensbescherming

Gegevensbescherming en respect voor de privacy

Banque Transatlantique Belgium hecht veel belang aan de bescherming en het respect van de persoonlijke levenssfeer.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens: onze toewijding

Wij respecteren uw privacy en beschermen de gegevens die u met ons deelt.

Verklaring gegevensbescherming en privacy

Het doel van onze verklaring over gegevensbescherming en privacy is om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken en om u te informeren over uw rechten in dit verband. De verwerking van uw persoonlijke gegevens omvat het verzamelen, gebruiken en opslaan ervan.

Het is bedoeld voor huidige en potentiële natuurlijke personen die klant zijn van de Bank, evenals voor alle andere betrokken natuurlijke personen (contactpersonen, borgstellers, wettelijke vertegenwoordigers, uiteindelijke begunstigden, enz.)

Lees onze verklaring over gegevensbescherming en privacy. [PDF – 197 Ko]

Verklaring van confidentialiteit met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van leveranciers en derden

Mogelijk moeten we de persoonsgegevens van contactpersonen van leveranciers of andere commerciële contactpersonen verwerken in het kader van onze commerciële activiteiten.

De Privacyverklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens van leveranciers en derden bevat belangrijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens, waaronder welke persoonsgegevens wij verzamelen van onze leveranciers en derden en hoe deze gegevens worden gebruikt in het kader van de bedrijfsactiviteiten van de Bank. De privacyverklaring beschrijft ook de rechten van de leveranciers en derden van de Bank met betrekking tot hun persoonsgegevens.

Zie onze Privacyverklaring over de bescherming van persoonsgegevens van leveranciers en derden. [PDF – 141 Ko]

Privacyverklaring voor bezoekers van de website

We respecteren de privacy van de gebruikers van onze site in overeenstemming met de huidige wetgeving.

Informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Banque Transatlantique Belgium wordt beschreven in la Privacyverklaring voor bezoekers van de website.

Zie onze Privacyverklaring voor websitebezoekers. [PDF – 138 Ko]