Waarschuwing

Waarschuwing

De toegang tot de producten en diensten die op de website worden gepresenteerd, kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen ingeperkt zijn.

  • De toegang tot de producten en diensten die op de website worden gepresenteerd, kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen ingeperkt zijn. Banque Transatlantique Belgium zal aan een persoon geen enkel product en/of geen enkele dienst aanbieden als dit verboden is door de wet van het land van herkomst van die persoon of door de wet van enig ander land waarmee die persoon een band heeft. Elke belangstellende moet echter zelf op voorhand via zijn gebruikelijke adviseurs controleren of hij op basis van zijn juridische en fiscale status mag intekenen op de producten en/of diensten die op de website van Banque Transatlantique Belgium worden gepresenteerd.
  • Banque Transatlantique Belgium is niet gemachtigd om in de Verenigde Staten op te treden als beleggingsmakelaar, verdeler van beleggingen of beleggingsadviseur.
  • De deelbewijzen of aandelen van onze ICB’s(1) zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten. Ze mogen niet verkocht, aangeboden of overgedragen worden naar de Verenigde Staten en ze mogen noch direct noch indirect voordeel opleveren voor een zogenaamde US Person.


(1) ICB: Instellingen voor Collectieve Belegging. Financiële effecten kunnen stijgen of dalen afhankelijk van de evolutie van de markten.